AutoReport Webová služba

UniTrack Webová služba

Webová aplikácia AutoReport poskytuje údaje z monitorovania vašich vozidiel aj prostredníctvom webovej služby. Môžete tak jednoducho prepojiť ľubovolný systém s údajmi o pohybe vašich vozidiel.

UniTrack Webová služba

Rozhranie webovej služby

Webová aplikácia AutoReport poskytuje najdôležitejšie informácie okrem štandardného webového rozhrania aj vo forme webovej služby. Webová služba poskytuje prostredníctvom rozhrania 5 funkcií:

  • Autentifikácia (prihlasovacie údaje sú totožné ako pre webovú aplikáciu AutoReport)
  • Zoznam dostupných vozidiel
  • Zoznam záznamov vozidla z OnLine sledovania
  • Prehľad posledných záznamov vozidiel z OnLine sledovania
  • Zoznam jázd vozidla z OffLine sledovania

V prípade požiadavky je možné rozhranie rozšíriť o prístup k ďalším údajom webovej aplikácie AutoReport.

Prehľadné textové zobrazenie údajov

Technická dokumentácia k webovej službe

Pre komunikáciu s webovou službou sa používa štandardný SOAP protokol a rozhranie webovej služby je opísané jazykom WSDL.

Viac informácií o webovej službe môžete nájsť v podrobnej technickej dokumentácii.