Aplikácia UniTrack Mobil pre Android a iOS

Aplikácia UniTrack Mobil pre Android a iOS

UniTrack Mobil je bezplatná aplikácia pre mobilné zariadenia so systémom Android alebo iOS. Ako doplnková aplikácia je určená pre používateľov webovej aplikácie AutoReport na online sledovanie polôh a pohybu vozidiel.

Aplikácia UniTrack Mobil pre Android a iOS
Inštalácia aplikácie

Inštalácia aplikácie

Aplikáciu UniTrack Mobil je možné nainštalovať pre Android cez Google play a pre iOS cez App Store.

Aplikácia UniTrack Mobil pre Android Aplikácia UniTrack Mobil pre iOS


Základné funkcie aplikácie  

Základné funkcie aplikácie

  • Po spustení je potrebné zadať prihlasovacie údaje (zhodné s webovou aplikáciou AutoReport)
  • Po prihlásení sa zobrazí zoznam vozidiel, na ktoré má používateľ oprávnenie
  • Automaticky sa načítajú posledné známe polohy a stavy vozidiel s príslušným dátumom a časom
  • V hornej časti je možné zadať filter nad EČ, kódom, typom vozidla alebo menom predvoleného vodiča
  • Polohy vozidiel sa automaticky obnovujú v intervale 15 sekúnd
  • Pomocou ikonky „Mapa“ v pravom hornom rohu sa prepne tabuľový zoznam vozidiel na mapové zobrazenie polôh
  • Mapu je možné prepínať na satelitnú a naspäť na klasickú