Aplikácia UniTrack Klient pre Windows

Aplikácia UniTrack Klient pre Windows

Desktopová aplikácia UniTrack Klient pre Windows je voliteľným doplnkom k webovej aplikácií AutoReport. Je určená najmä na prácu s databázovými tabuľkami systému UniTrack.

Aplikácia typu klient – server

Unitrack Klient predstavuje používateľské rozhranie pre prácu s dátami, ktoré sú uložené na serveri poskytovateľa služby AutoReport. Funkcie programu sú hierarchicky usporiadané do prehľadného rozbaľovacieho menu, konkrétni používatelia majú prístup len k tým funkciám, na ktoré dostali od administrátora oprávnenie.

Ovládanie, prehľadnosť a personalizácia

Ovládanie, prehľadnosť a personalizácia

Program Unitrack Klient používa na zobrazovanie väčšiny databázových údajov tabuľkový formát, pričom pre prácu s týmito tabuľkami platia vždy rovnaké pravidlá ovládania a zobrazovania. Používateľ má možnosť nastaviť si pre každú tabuľku viditeľné stĺpce, ich usporiadanie a veľkosť. Bohaté možnosti pre prácu s tabuľkami: triedenie, filtrovanie, vyhľadávanie, editácia, tlače, exporty ...

Ovládanie, prehľadnosť a personalizácia

Ekonomicko – účtovné využitie

Program poskytuje naviac oproti webovej aplikácii AutoReport funkcie využiteľné v ekonomicko - účtovnej činnosti firiem: import nákupov PHM na tankovacie karty, mesačné uzávierky, vyhodnocovanie šetrenia resp. nadspotreby motorových vozidiel, vyúčtovanie súkromných jázd, podklady pre účtovníctvo. Vedúci dopravy alebo správcovia vozového parku získajú nástroj na plánovanie servisných prehliadok vrátane upozorňovania na ne.