Doplnkové aplikácie

UniTrack Webová služba

Webová aplikácia AutoReport poskytuje údaje z monitorovania vašich vozidiel aj prostredníctvom REST API webovej služby. Môžete tak jednoducho prepojiť ľubovolný systém s údajmi o pohybe vašich vozidiel.

Dostupné funkcie webovej služby

Webová aplikácia AutoReport poskytuje najdôležitejšie informácie okrem štandardného webového rozhrania aj vo forme webovej služby. Webová služba poskytuje prostredníctvom rozhrania funkcie pre:

  • Autentifikáciu (prihlasovacie údaje sú totožné ako pre webovú aplikáciu AutoReport)
  • Správu údajov
  • Sledovanie aktuálnej polohy vozidiel
  • Získanie histórie jázd vozidiel

V prípade požiadavky je možné rozhranie rozšíriť o prístup k ďalším údajom webovej aplikácie AutoReport.

AutoReport Webová služba

Technická dokumentácia k webovej službe

Webová služba je založená na REST API architektúre.

Viac informácií o webovej službe môžete nájsť v podrobnej technickej dokumentácii.