Doplnkové aplikácie

Aplikácie GPS systému UniTrack

Používatelia GPS systému UniTrack majú možnosť pristupovať k údajom o prevádzke vozidiel pomocou niekoľkých softvérových aplikácií. Základné aplikácie sú štandardne k dispozícii každému zákazníkovi, doplnkové aplikácie sú poskytnuté na požiadanie alebo za doplatok.

Webová aplikácia AutoReport

Základné aplikácie

  • Webová aplikácia AutoReport je určená pre zákazníkov, ktorí požadujú jednoduché a efektívne monitorovanie vozidiel pomocou ktoréhokoľvek internetového prehliadača.
  • Aplikácia UniTrack Mobil pre Android a iOS je určená pre zákazníkov, ktorí potrebujú mať neustály prehľad o aktuálnej polohe svojich vozidiel a to priamo vo svojom mobilnom zariadení.

Doplnkové aplikácie

  • Doplnková desktopová aplikácia UniTrack Klient pre Windows poskytuje správu údajov (vodiči, zákazky, používateľské body), editovanie knihy jázd, zadávanie alebo import tankovaní PHM a vykonanie mesačnej uzávierky vozidla. V súčasnej dobe sa už všetky tieto funkcie nachádzajú v najnovšej verzii webovej aplikácie AutoReport, takže nie je potrebné desktopovú aplikáciu používať.
  • Pre programátorov a vývojárov, ktorí by chceli prepojiť dáta z GPS systému UniTrack s iným aplikačným SW je určená UniTrack Webová služba používajúca SOAP protokol.
Záujemcovia s rozsiahlym vozovým parkom, ktorí by mali záujem kompletne vybudovať a prevádzkovať svoj vlastný dispečerský systém UniTrack (vrátane vlastného komunikačného servera a všetkých ponúkaných SW aplikácií), informujte sa o podmienkach.